Estem actualitzant preus DIMARTS I DIJOUS TARDA TANCAT CANVI ADREÇA: c/Joan Capri, 5, 08759 Vallivana

Preguntes freqüents

Els corrents naturals de convecció fan que l'aire calent pugi i el fred baixi.

En una habitació amb una font de calor com una estufa, a mesura que l'aire d'abaix es va escalfant en contacte amb l'estufa, va pujant i fa baixar l'aire que es va refredant generant aquests corrents.

La convecció forçada es produeix quan afegim un mecanisme ( ventilador, turbina) que accelera la velocitat dels corrents de convecció natural.

Per tant no obtindrem més potència calorífica amb un sistema o amb un altre.

La diferència estarà en què, amb el sistema de ventilació forçada, la calor es reparteix més i s'escalfa l'ambient en menys temps.

CONVECCIÓ NATURAL

El muntatge d'una xemeneia amb un aparell de convecció natural i d'un amb turbines, té algunes diferències importants.

En el cas del fogar sense turbines, haurem d'aïllar molt bé l'obra per dins per tal d'aconseguir protegir les parets de la xemeneia de l'escalfament.

També necessitarem posar més reixetes i d'una grandària superior, per ajudar a que l'escalfor surti.

Pel contrari en el cas dels aparells que disposen de turbines, l'aire fred entra xuclat per aquestes, passa per la càmera exterior de l'aparell, s'escalfa i surt per la part superior frontal del propi fogar.

Aquí el que és important ,és aïllar l'aparell per que aquesta càmera no perdi gens d'escalfament.També es pot posar una petita reixeta a dalt i una altra a baix per acabar d'aprofitar la calor que pugui haver dins de la llar de foc deguda a  la calor que desprén el tub de sortida de fums.

VENTILACIÓ FORÇADA

Es recomana un conducte de fums metàl·lic i el més recte possible. Sempre amb colzes que no sobrepassin els 45º.

El diàmetre del tub serà el que demandi la sortida de la llar i la longitud haurà de tenir un mínim de 4 m i sobrepassar en 40cm el punt més alt de la teulada o edifici proper, en un radi de 8m.

Cada llar ha de disposar de la seu propi conducte de fums, no es pot conectar mai amb una altra llar o amb una barbacoa.

Existeixen diversos tipus de tub ja siguin de ferro ,d'acer inoxidable, galvanitzats etc, depenent de la seva instal·lació, el nostre tècnic li dirà quin és el més indicat per a vostè.

Tindrem especial cura quan el conducte de fums hagi de travessar o estar molt prop d'algun material inflamable ja siguin sostres de fusta, parets folrades amb tela o contraxapades etc.. en aquests casos cal aïllar molt bé el tub amb llana de roca perquè no pugui tenir cap contacte amb aquests materiales. En alguns casos fins i tot és recomanable deixar una cambra d'aire entre tots dos.

Per escalfar i obtenir un màxim rendiment de la seva llar, recomanem utilitzar llenya d'alzina, roure o olivera, que per la seva duresa tenen un poder calorífic molt alt i triguen més temps a cremar, produïnt una gran quantitat de brases. El pi i en general les fustes resinoses, són fustes toves que funcionen molt bé per encendre el foc ( estelles, pinyes..) però la seva combustió és molt ràpida i bruta ja que desprenen resina.

Un altre recurs que pot utilitzar, són les briquetas que proporcionen més calor que la llenya, però el seu cost més elevat. El carbó queda exclusivament indicat per a aquelles llars o estufes que així ho especifiquin.

Al mateix temps es prohibeix utilitzar fustes pintades o vernissades, ja que poden suposar un perill per a la seva salut i la de la seva llar.

També és molt important que la llenya hagi passat per un període d'assecat d'uns dos anys i que la seva humitat no passi del 25%.

Les calderes de llenya, a diferència de les de gas o gasoil,poden arribar a un estat crític si s’interromp el subministrament elèctric o falla la bomba de circulació de la caldera.

La gran quantitat de llenya que pot tenir en el seu interior, seguiria produint calor difícilment controlable . El vas d’expansió contraresta les  variacions de volum i  pressió de l’aigua produïdes per l’augment o disminució de la temperatura d’aquest líquid.

Tenim dues opcions : Vas d’expansió obert i vas d’expansió tancat

Vas obert

Col·locarem un dipòsit d’aigua tancat  a una distància mínima de 2, 5  metres per sobre de la caldera per tal d’evitar el desbordament de l’aigua i l’entrada d’aire.

Disposarem una boia per tal d’assegurar l’emplenat automàtic.

Des de la caldera fem arribar l’aigua calenta sobrant de l’expansió i per un altre tub baixa l’aigua ja refredada.

També ens caldrà un sobreeixidor en horitzontal per treure l’excés del fluid.

 

Les calderes de llenya, a diferència de les de gas o gasoil,poden arribar a un estat crític si s’interromp el subministrament elèctric o falla la bomba de circulació de la caldera.

La gran quantitat de llenya que pot tenir en el seu interior, seguiria produint calor difícilment controlable . El vas d’expansió contraresta les  variacions de volum i  pressió de l’aigua produïdes per l’augment o disminució de la temperatura d’aquest líquid.

Tenim dues opcions : Vas d’expansió obert i vas d’expansió tancat

Vas tancat

Connectarem la caldera a una presa d’aigua per poder agafar l’aigua freda i connectarem un tub directament al desguàs per deixar anar la calenta.

El pellet és un tipus de combustible de biomassa cilíndric i compost per serradures seques i comprimit a molta pressió. La fusta procedeix de restes forestals, podes, tales o neteja de boscos i no se li afegeix cap additiu. És el combustible de fusta més potent que existeix, la qual cosa suposa un estalvi considerable comparat amb els consums de les calderes i estufes de llenya, gas o gasoil.

A més pot ser tractat com si fos un líquid quan hem de proveir-nos. El podem trobar al mercat en forma de sacs de 15 kg o a orri per carregar saques o sitges de diferents capacitats.

En aquest cas vindrà un camió cisterna que bombarà directament el pellet al lloc d'emmagatzematge sense que caigui res per terra ni faci cap pudor.

Així doncs el pellet és un combustible net, respectuos amb el medi ambient i económic.

VERMICULITA és un tipus d'argila composta per silicat alumínic hidratat. Evita la sortida de la calor a l'exterior no deixant que passi a través d'ella i acumulant-ho dins de la llar. És molt resistent a les altes temperatures i molt lleugera.

FUNDICIÓ és ferro amb un alt contingut en carboni, és molt resistent, de màxima durada i molt pesat.

L'ACER és ferro amb baix contingut en carbono.És lleuger i mal·leable.

REFRACTARI està fet d'argiles que aguanten temperatures molt altes i pot acumular i emetre gran quantitat de calor.

En tot procés de combustió, necessitem oxigen que és pres directament de l'aire.

L'aire primari és el primer oxigen que s'injecta per la part inferior i entra directament en contacte amb el combustible. Aquí és quan es realitza la primera combustió.

L'aire secundari s'injecta a l'entrada de la cambra de combustió per barrejar-se amb els gasos despresos i les partícules volàtils, i així, completar la combustió. Sol estar en la part superior i forma una cortina paral·lela a la porta anomenat sistema cristall net.

L'aire terciari s'injecta calent sobre les partícules i els gasos que puguin encara quedar sobretot quan les temperatures són molt altes i així realitzar una tercera combustió.

La finalitat d'aquestes dobles i triples combustions no és una altra que obtenir el màxim rendiment del combustible a cremar , amb el que aconseguirem un estalvi considerable.

Com encendre una llar de foc

Primer ens assegurarem de tenir el tir obert i lliure. Com més calent estigui el conducte de fums millor anirà la xemeneia. Per a un millor tir, abans d'encendre el foc obri la porta i deixi que l'aire calent de l'habitació pugi. També l'ajudarà agafar un periòdic i encendre'l. Això farà que el tir agafi temperatura i facilitarà la sortida del fum a l'exterior.

És molt important que la llenya que anem a utilitzar estigui seca.

Col·locarem una mica de paper arrugat al damunt de la reixeta i seguidament col·locarem branques primes a sobre. Una vegada hagin pres les branques fines podrem començar a posar els troncs.

També podem utilitzar estelles en comptes de paper.

Bàsicament procedirem igual que per encendre una xemeneia.

Si fa molt temps que no l'hem utilitzat o veiem que està humida,encendrem el foc gradualment per donar-li temps a treure la humitat d'una manera suau.

No és recomanable engegar-la quan estigui molt mullada.

Si encenem amb un foc fort correm el risc que puguin esquerdar-se algunes peces.

Separarem els troncs més gruixuts i els traurem per exemple a una galleda metàl·lica.

Repartirem les brases fins a deixar una capa molt fina que es consumirà molt ràpid.

No és aconsellable utilitzar aigua per apagar el foc, ja sigui en una llar metàl·lica o en un de refractaris ja que podrien espatllar-se algunes peces.

Tens dubtes?

Contacta amb nosaltres:

Tel. 936831400 / 650418903
info@novallar.cat